صفحه اصلی


همكار گرامي

 

لطفاَ در حين ثبت نام وام به نكات ذيل دقت و توجه لازم را مبذول فرمائيد تا حقي ازشما تضيع نگردد.

1- طبق آخرين موجودي (‌پس انداز ثبت شده در فيش حقوقي خود ) مي توانيد درخواست وام نمائيد.


2- پس از ثبت نام وام حتما فرم درخواست وام را چاپ و توسط ضامن تكميل وبه همراه فيش و آخرين حكم كارگزيني ظرف 48 ساعت به مسئول وام در واحد كارشناسي تعاون ورفاه تحويل نمائيد.

در غير اينصورت وام شما با تاخير پرداخت خواهد شد.

با تشكر مسئول صندوق وام ضروري

تکمیل مدارک وام ارديبهشت 97

قابل توجه همكاران : لطفاًهرچه سريعتر مدارك ( فرم وام ) خود را تكميل نموده و تحويل كارشناسي تعاون (‌مسئول صندوق وام ) نمائيد.

در غير اينصورت وام شما با تاخير پرداخت خواهد شد.

با تشكر مسئول صندوق وام

نویسنده : توانا
05/اردیبهشت/1397
بدون نظر
پرینت فرم ثبت نام

ضمن تشكر از همكاراني كه پيام هاي خود را ارسال نمودند ، درصورتي كه ثبت نام نموده اند ولي موفق به گرفتن پرينت از فرم ضمانت نگرديده اند ميتوانند به مسئول وام مراجعه و فرم ضمانت وام را دريافت نمايند.

باتشكر مسئول صندوق وام

نویسنده : توانا
03/آذر/1395
بدون نظر
شرایط ثبت نام

لازم به توضيح است همكاران گرامي طبق آخرين مبلغ پس انداز ( در فيش حقوقي ) خود مي توانند درخواست وام نمايند.

( مهم ) به عنوان مثال : همكار در صورت افزايش پس انداز،  فيش واريزي خود را تا سوم ماه  تحويل مسئول وام دهد تا بتواند پنجم ماه بعد در سايت ثبت نام  و درخواست وام نمايد. چون ثبت نام منوط به ثبت فيش واريزي در ماه جاري مي باشد تا بتواند پنجم  ماه بعد ثبت نام نمايد.

با تشكر از همكاري شما  ( مسئول وام )

نویسنده : توانا
26/بهمن/1393
بدون نظر