صفحه اصلی


لطفاَ در حين ثبت نام وام به نكات ذيل دقت و توجه لازم را مبذول فرمائيد تا حقي ازشما تضيع نگردد.

1- طبق آخرين موجودي (‌پس انداز) مي توانيد درخواست وام نمائيد.
2- در صورت تكميل موجودي  و ثبت آن در فيش حقوق  ماه آينده مي توانيد ثبت نام نمائيد.
3- پس از ثبت نام وام حتما فرم درخواست وام را چاپ و توسط ضامن تكميل وبه همراه فيش و آخرين حكم كارگزيني ظرف 48 ساعت به متصدي صندوق وام در واحد كارشناسي تعاون ورفاه تحويل نمائيد.

با تشكر هئيت مديره صندوق وام ضروري منطقه 9 تهران

تکمیل مدارک وام دي 95

قابل توجه همكاران : لطفاًهرچه سريعتر مدارك ( فرم وام ) خود را تكميل نموده و تحويل كارشناسي تعاون (‌مسئول صندوق وام ) نمائيد.

در غير اينصورت وام شما با تاخير پرداخت خواهد شد.

با تشكر مسئول صندوق وام

نویسنده : توانا
11/دی/1395
بدون نظر
پرینت فرم ثبت نام

ضمن تشكر از همكاراني كه پيام هاي خود را ارسال نمودند ، درصورتي كه ثبت نام نموده اند ولي موفق به گرفتن پرينت از فرم ضمانت نگرديده اند ميتوانند به مسئول وام مراجعه و فرم ضمانت وام را دريافت نمايند.

باتشكر مسئول صندوق وام

نویسنده : توانا
03/آذر/1395
بدون نظر
شرایط ثبت نام

لازم به توضيح است همكاران گرامي طبق آخرين مبلغ پس انداز ( در فيش حقوقي ) خود مي توانند درخواست وام نمايند.

( مهم ) به عنوان مثال : همكار در صورت افزايش پس انداز،  فيش واريزي خود را تا سوم ماه  تحويل مسئول وام دهد تا بتواند پنجم ماه بعد در سايت ثبت نام  و درخواست وام نمايد. چون ثبت نام منوط به ثبت فيش واريزي در ماه جاري مي باشد تا بتواند پنجم  ماه بعد ثبت نام نمايد.

با تشكر از همكاري شما  ( مسئول وام )

نویسنده : توانا
26/بهمن/1393
بدون نظر