صفحه اصلی

همكار گرامي:

لطفاَ در حين ثبت نام وام به نكات ذيل دقت و توجه  لازم را مبذول فرمائيد تا حقي ازشما تضيع نگردد.

1- طبق آخرين موجودي (‌پس انداز) مي توانيد درخواست وام نمائيد.

2- در صورت تكميل موجودي  و ثبت آن در فيش حقوق  ماه آينده مي توانيد ثبت نام نمائيد.

3- پس از ثبت نام وام حتما فرم درخواست وام را چاپ و توسط ضامن تكميل وبه همراه فيش و آخرين حكم كارگزيني ظرف 48 ساعت به متصدي صندوق وام در واحد كارشناسي تعاون ورفاه تحويل نمائيد.

با تشكر هئيت مديره صندوق وام ضروري منطقه 9 تهران